OM OSS

En rörelse växer fram

När entreprenören, systemvetaren och skolledaren möttes i en gemensam vision om framtidens skola tog Schoolboost Network fart. Schoolboost blev en ideell förening. Med ytterligare inflöde av människor som ville vara med och bidra skapades Unga Schoolboostare och strax därefter tillkom tankesmedjan Skol(r)evolutionsrådet.

När fler människor med sina styrkor,kompetenser och drivkrafter att finna lösningar på komplexa samhällsutmaningar anslöt sig, blev en paraplyorganisation - Symbios - ett självklart nästa steg. 

Symbios

Symbios är en ideell förening som arbetar långsiktigt för ett humant och hållbart lärande samhälle genom:  

Skol(r)evolutionsrådet (SRR) - tankesmedja med tvärvetenskaplig expertis. Skapar opinion, sprider och genererar kunskap.

SchoolBoost Network (SBN) - nätverket för ett enat lyft från skoltradition till skoltransformation. 

  • EVENT - som kopplar ihop individer, organisationer och sektorer för kunskapsspridning, opinionsbildning och dialog om den nya tidens lärande samt skapar ett "dreamteam" av ambassadörer för att med stor genomslagskraft nå ut i olika kanaler.
  • PROJEKT - som initierar och skapar samverkan mellan olika aktörer där vi testar tankar och verktyg, pilotprojekt i skolan, utveckling av självledarskap och digital teknik. I projekten realiseras idéer som kommer ur arbetet i USB (se nedan).
  • DIGITAL TEKNIK - Digitala verktyg och plattform för den nya tidens kontinuerliga lärande.     

Unga SchoolBoostare (USB) Är för dem som inte fyllt 20 år och går i skolan

USB arbetar med ungdomsförbund och föreningar, bloggskrivande, planerar projekt och event i olika regioner och scoutar unga som vill få sina röster hörda!
Läs mer och bli medlem på www.usbnetwork.org 

Symbios - Människorna bakom


Christer Hellberg. Grundare. Systemvetare och skarp framtidsanalytiker. Utvecklare av digital teknik och projektledare.

David Tivemark. Grundare. Utbildningskonsult, föreläsare med fokus på inre motivation, kommunikation och (själv) -ledarskap. Styrelsemedlem och operativt ansvarig för partners 

Fredrika Andersson.
Initiativtagare till Unga SchoolBoostare. Ansvarig medlemshantering och hemsida/social media. Se mer: usbnetwork.org

Sarah Rosendahl. Civilingenjör och verksamhetsutvecklare med stor erfarenhet av förbättrings-arbete i bl.a. utbildningsföretag. I Symbios styrelsemedlem, strateg och organisatör.

Nils Forsfält. Rektor, didaktikforskare och kreativ uppfinnare. Har drivit elevperspektivet i skolutvecklingsfrågor i 35 år. Ansvarar för Skol(r)evolutionsrådet.

Håkan Westberg. Lång erfarenhet i säljyrket och som chef. Har byggt upp IT-företag från grunden likväl som kedja inom fastighets-förmedling. Är starkt engagerad i idrottsrörelsen. Styrelsemedlem.

Leif Hejdenberg. Ledarskapscoach som arbetar transformation med individers och gruppers utveckling. I Symbios ansvarig för Event.

Ewa Braf. Fil Dr Informatik. Ledarutvecklare, inspiratör och perspektivmakare. Styrelsemedlem. 

Signe Åkerblom. Civilingenjör i miljö- och energiteknik och konsult inom Cleantech.